Undervattensteknik


Med en unik kompetens och erfarenhet inom UV-teknik med fokus på hydroakustik och sensorteknik, utvecklar vi och tar fram system och produkter för UV-domänen.

Vi levererar UV-produkter och system i första hand till försvarsområdet, men det är riktigt glädjande att vi även fått användning av vår UV-kompetens i civila projekt. De senaste är system som larmar vid drunkningstillbud på badanläggningar, system för att hitta tappade fiskeredskap samt system för att med hjälp av AI-algoritmer hitta fiskeredskap i inspelad sonardata.

Tjänster

 • Hydroakustisk expertis
 • Design och konstruktion av UV-materiel och system
 • Verifiering av sonarer
 • Mätning av fartygssignaturer
 • Verifiering av hydroakustiska sensorer
 • Dykeri och ubåtssystem

Produktframtagning

Design och framtagning av utrustning för UV-miljön. Exempel på system som vi utvecklat:
 • Fasta och mobila undervattningsspaningssystem
 • Flergångssonarbojar
 • Hamnövervakningssystem
 • Fartygssignaturmätningar
 • Kalibrerad UV-ljudkälla
 • Otal mät- och datainsamlingssystem

Dyktekniska produkter

Kontakta David Wolff

Försvarstjänster/Undervattensteknik
Mail: david.wolff@embeddedart.se
Tel: 073 659 1617