UBÅTSTJÄNSTER

Med ubåten Malen erbjuder vi ett flertal tjänster till både civila och militära ändamål. Ubåten är baserad i Karlskrona och transporteras exempelvi på lastbil för längre transporter. Den opereras av 2-5 personer och det finns stor flexibilitet kopplat till utrustning ombord, vilket medför stora möjligheter för forskning, testning och utveckling.

Nedan presenteras de tjänster som erbjuds kopplat till vår ubåt.

Jörgen Juhlin

CEO EmbeddedArt Karlskrona
jorgen.juhlin@embeddedart.se​​​​​​​
+4673 233 1556

Ubåtsjaktmål

EmbeddedArts ubåt Malen kan nyttjas som ett ubåtsjaktmål. Med vår kompetenta personal kan Malen hyras in för att agera målfartyg och skapa realistiska ubåtsjaktövningar mot ubåt.
Malen kan även bestyckas med ljudkällor för att generera alternativa ljudsignaturer för att öka bredden och djupet i övningarna.

Test- och forskningsplattform

Inför ett större anskaffningsprojekt kan Malen nyttjas för att testa och utvärdera sensorsystem innan upphandling. Dessutom kan Malen användas till forskning genom att tillföras nya sensorer eller system ombord.