PRODUKTUTVECKLING

Produktutveckling är en komplex process som många företag brottas med eftersom de saknar nödvändig kapacitet eller är belastade av andra prioriteringar. Vi har flera partners som lagt ut sin produktutveckling på oss. Tillsammans med kunden säkerställer vi att vi har rätt kravspec och sätter oss noga in problemformuleringen för att se till att produkten verkligen löser problemet. Till oss vänder sig företag med behov av elektriska produkter, sensorsystem samt om de vill koppla upp enheter.

Nedan presenteras hur vi arbetar med prdouktutvecklingsprojekt samt ett exempel på en produkt vi tagit fram.

Kontakta Mathias

​​​​​​Konsultchef
mathias.lundberg@embeddedart.se
+4679 099 2546

Exempel på produktutvecklingsprojekt

EmbeddedArt stöttade Sentag med utveckling och produktion av ett drunkningslarm. Systemet bygger på ett armband som övervakar badarens beteende och vid befarad drunkning, via en akustisk signal i poolen, aktiverar larm som går till livräddarpersonal.

Vi är stolta över att få utveckla hela systemet, från enhet till övervakningspanel, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö i säkrare simhallar och äventyrsbad.

Utöver Sentag har vi stöttat Försvarsmakten, medtechbolag, Colooc med flera i att ta fram produkter. Vill ni ha fler exempel, tveka inte att höra av er.

Produktutvecklingsprocessen


Initieringsfasen

Initieringsfasen genomförs ett kravspecificeringsarbete i dialog med kunden för att fånga det verkliga behovet. Arbetet kan genomföras på många olika vis och anpassas efter behov, exempelvis genom förstudier av tekniska lösningar, fokusgrupper eller andra metoder.
Arbetet mynnar ut i en kravspecifikation.

Dessutom genomförs ett planeringsarbete under fasen som mynnar ut i en projektplan, som minst innehåller tidsplanering, budget, verifieringsplan samt konfiurationsstyrning.

Designfasen

Under designfasen tas en design fram och testas. Vi arbetar alltid väldigt praktiskt vilket innebär att vi lägger stor vikt vid test och försök för att verifiera design och funktionalitet. Prototyper i olika faser produceras och evalueras tillsammans med kunden innan en slutlig design tas fram. Designfasen avlsutas då kunden är nöjd med design och vill påbörja produktionsprojekt.

Leverans

Under leverans lämnar vi ifrån oss all dokumentation och underlag i enlighet med avtal. Därefter bibehåller vi kommunikation med kunden för att säkerställa att leveransen mötte förväntningarna och supportar om det behövs.