OM OSS

EmbeddedArt består av ca 35 medarbetare på två kontor, Stockholm och Karlskrona. Vi står på två ben, ett ben som är specialiserat mot försvaret och ett mot den civila marknaden, vilket skapar stabilitet och flexibilitet. Om det är högre tryck på ena benet kan vi enkelt skifta över fokus och på så sätt blir vi mer konkurrenskraftiga och mindre känsliga för lågkonjukturer eller andra svängningar i marknaden.

Vi arbetar med uppdrag hos kund och projekt på kontoret. Vi gör rena produktutvecklingsprojekt och vi stöttar med specialistkompetens.

År 2023 blev vi utsedda till ett Gasellföretag, något som vi verkligen är stolta över!

Vad vi värdesätter

Vi på EmbedddedArt har sedan starten av bolaget alltid värderat långsiktiga och goda relationer högt. Det är på det viset som vi har lyckats växa i ett lugnt tempo och blivit det bolaget vi är idag.

Att engagera sig i kundernas verksamhet, att förstå deras verkligen pain points och var vi kan komma in och stötta är det som vi gör bäst. Vi försöker alltid förstå slutanvändaren och det verkliga behovet och se till att leveransen verkligen skapar nytta.


Vi liksom många andra vet att vi som samhälle står inför många utmaningar, större och mer kritiska än tidigare i vissa fall. Vi som EmbeddedArt kommer inte ensamma lösa dessa problem. Men vi hjälper företag och myndigheter som löser dessa problem. Genom att stötta våra kunder och partners med exempelvis expertkonsulter, produkter och system, möjligör vi att deras arbete kan genomföras bättre och mer effektivt mot en säkrare och bättre framtid.

Work/Life Balance

När vi överväger nya uppdrag är konsulten med i diskussionen från början. Vi diskuterar restider, uppdragslängd och innehåll. ”Påtvingade uppdrag” existerar inte. Det är viktigt för oss att helheten fungerar så att medarbetaren kan skapa en bra balans mellan arbete och privatliv.

Vi har en policy kring at site/remote-arbete som handlar om var medarbetaren, kunden och vi som organisation fungerar som bäst. Vi uppmuntrar att våra medarbetare som är ute på uppdrag att då och då arbeta på kontoret. Vi har återkommande konsultmöten och aktiviteter som brukar vara väldigt uppskattade.

ORGANISATIONER VI STÖDJER