Om oss

​​​​​​​
EmbeddedArt är ett Techföretag verksamt inom försvarsområdet och industrin. Vi levererar produktframtagning, konsulttjänster och helhetsåtaganden till stora och små kunder i Sverige. Undervattensteknik, systemutveckling och inbyggda system är våra nyckelområden.

Något som vi tycker är extra spännande och intressant är projekt där vi är ansvariga för en helhetslösning omfattande hela arbetet från idé till färdig produkt. Vi har en bredd som möjliggör helhetsåtaganden med projektledning, mekanik, elektronik, mjukvara, test, verifiering, dokumentation, förserieproduktion och annat som behövs för en komplett lösning. Inte minst inom Internet of Things (IoT) där vi tagit fram en rad olika produkter.


Engagemang

Engagemang i våra kunders verksamhet är grunden till långsiktiga relationer och ett framgångsrikt samarbete.


Långsiktighet

Vi gör alltid det som är bäst för kunden och medarbetaren, nu och i morgon.


Samhällsansvar

Vi tar oss an produkter och kunder som jobbar för en bättre värld. både ur försvars- och miljösynpunkt.

All verksamhet baseras på ett integrerat ledningssystem omfattande Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015, Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och ett ledningssystem för Arbetsmiljö enligt OHSAS 18001:2007 innefattande ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01.