EmbeddedArt

Utveckling i teknikens framkant

EmbeddedArt är ett konsultbolag specialiserat inom elektronik- och mjukvaruutveckling för inbyggda system. En väsentlig del av vår verksamhet bedrivs inom försvaret och försvarsrelaterad industri där vi framför allt arbetar med sensorteknologi och sensorbaserade system samt sambandssystem.

Vi erbjuder specialist kompetens för kortare eller längre uppdrag hos kund eller för projekt som vi genomför i våra egna lokaler. Något som vi tycker är extra spännande och intressant är projekt där vi gör hela arbetet från planering till prototyp och serieproduktion dvs. helhetslösningar.

När vi får kombinera våra kunskaper inom hård- och mjukvara trivs vi som allra bäst, då kommer vår långa erfarenhet och gedigna kompetens från båda områdena bäst till sin nytta. Ofta innebär det att vi får leverera en helhetslösning som kan omfatta även PCB layout, prototypframtagning och mekanikdesign.

Utveckling av inbyggda system är en konst i sig. Kraven är ofta väldigt tuffa och krävande. Kostnader måste minimeras samtidigt som tillräckliga prestanda och funktionalitet ändå måste finnas. Allt i en storlek man inte tror är möjligt och med en leveranstidpunkt närmare än man vågar tänka på.

För att kunna lösa den här typen av problemställningar krävs lång erfarenhet, kunnande och inte minst innovationsförmåga. Och just det är kärnan i EmbeddedArt - konsten att kombinera kunskaper och erfarenheter inom flera områden. Lägg till förståelse av våra kunders verksamhet och hur produkten kommer att användas så har man det som krävs för att framgångsrikt genomföra krävande projekt.

Rubriken "Produktutveckling i teknikens framkant" är en sanning med modifikation eftersom vi också arbetar med underhåll och vidmakthålling av äldre system för försvarsmakten. Detta är möjligt främst pga.att vi arbetat mycket länge med försvaret och därmed skaffat oss den erfarenhet och kunskap som är nödvändig för att klara uppgiften.