UNDERVATTENSTEKNIK

EmbeddedArt är ett bolag med stort djupt tekniskt kunnande inom undervattensteknik, exempelvis inom hydroakustik, sensorsystem, elektronik. Med detta menar vi att vi har både den teoretiska och den praktiska kompetensen som krävs för att kunna ta fram produkter och undervattenssystem.

Vi arbetar nära akademier och forskningsinstitut inom undervattensteknik och har en test- och provplattform i form av vår ubåt MalenKontakta David Wolff

Försvarstjänster/Undervattensteknik
David.wolff@embeddedart.se
+4673 659 1617

Sonar- och sensorteknik

Sonarer och UV-sensorer kan nyttjas till många olika applikationer, både med passiva och aktiva hydrofoner. Militärt handlar det ofta att detektera hot och civilt att kartera havsbotten, hitta borttappade fiskeredskap eller som avancerade drunkningslarm. Att ta fram sonarsystem och andra UV-sensorer är extremt komplext vilket kräver stor kunskap inom hydroakustik, sensorsystem, signalbehandling och elektronik. EmbeddedArt är ledande experter inom just detta och har en sonarverkstad centralt i Stockholm.

Utöver detta kan EmbeddedArt stötta med verifiering av hydrofonsystem, både i labb och till sjöss.

Produktutveckling av UV-produkter

Att utveckla undervattensprodukter och system är utmanande och kräver både en djup och en bred kunskap. Det krävs förståelse för vattentätning, kondensproblematik, signalbehandling och elektronikutveckling. En kombination som EmbeddedArt besitter och har tagit fram UV-produkter både till civila kunder och till militära.

Mätning av fartygssignaturer och egenbuller

Genom att mäta och förstå fartygets signaturer och egenbuller kan marinen dels anpassa taktik för fartyget eller rätta till bristerna. Verksamhet anpassas och aktiviteter initieras för att minska sitt fotavtryck. Detta är naturligt i militära sammanhang. men som ser ut att bli än viktigare i civila sammanhang för att minska påverkan på det marina djurlivet.

Olysses är ett avancerat analysverktyg för hydroakustiska signaler som exempelvis nyttjas vid signaturmätningar och för verifiering och validering av sensorer. Olysses är utvecklat och distruberas av EmbeddedArt.