INTEGRITETSPOLICY

EmbeddedArt behandlar alltid all information som våra anställda, kunder, samarbetspartners och leverantörer anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter som samlas in via våra hemsida.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

När du besöker våra hemsidor kan du komma att ge EmbeddedArt information om dig själv för att kunna använda våra tjänster. Informationen om dig själv är följande kontakt- och personuppgifter:
  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-post
  • CV

VAD SKA VI HA INFORMATIONEN TILL?


Avseende jobbsökande

Syftet med insamling av kontaktinformation och CV från potentiellt framtida kollegor är uteslutande för att kunna påbörja vår rekryteringsprocess på ett kvalitativt och för båda parter produktivt sätt.


Avseende kunder och leverantörer

Syftet med insamling av kontaktinformation från aktuella och potentiella kunder och leverantörer är uteslutande för att kunna hantera vår rådande affärsrelation samt förfrågningar av tjänster från EmbeddedArt.

VARFÖR OCH PÅ VILKEN GRUND BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?


Avseende jobbsökande

Vi behandlar personuppgifter för att kunna matcha CV mot lediga tjänster i vår rekryteringsprocess. Uppgifterna hanteras endast av behörig personal inom EmbeddedArt och behandlingen sker enligt den rättsliga grunden intresseavvägning.


Avseende kunder och leverantörer

Insamling av kontaktinformation från aktuella och potentiella kunder sker enligt den rättsliga grunden avtal eller intresseavvägning.

HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA?

Vi sparar personuppgifter så länge avtalet med Er består. EmbeddedArt lagrar inte personuppgifter under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.


SÄKERHET

All behandling av personuppgifter som används av EmbeddedArt sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning (GDPR).
EmbeddedArt har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter och upprätthålla en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för de personuppgifter som behandlas.


HUR GÖR JAG FÖR ATT GÅ UR ERT NÄTVERK OCH VILKA ÄR MINA RÄTTIGHETER?

Ni behöver vända er till oss genom att skicka ett mejl till info@embeddeart.se och meddela att ni vill att era kontaktuppgifter eller er CV skall tas bort. Självklart är Ni välkomna att kontakta oss igen.

Ni har alltid rätt att få följande information samt begära:
  • vilka uppgifter vi har registrerade om dig
  • att dina uppgifter kompletteras eller rättas
  • att behandlingen av personuppgifter begränsas
  • att dina personuppgifter raderas
För att begära något av ovan eller om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på info@embeddedart.se