IoT - INTERNET of THINGS

Spåra är en GPS tracker, men den mycket mer än så, det är en multisensorplattform. Den är designad på ett vis som gör det möjligt att enkelt koppla in vilken sensor som helst och kommunicera till antingen befintlig backend eller till en kunds. Den använder primärt 4G LTE CAT-M1 men kan anpassas att nyttja LEO Satellite IoT, Wifi eller annan typ av kommunikation.
Styrkan med multisensorplattformen är att den är otroligt strömsnål och lämpar sig väl att nyttja för att tracka gods, värdeföremål eller få varningar om exempelvis reservbatterier når för hög temperatur. 
Förutom multisensorplattformen har vi på EmbeddedArt kompetens inom hela IoT-spektrumet och stöttar svenska techbolag med sådan kompetens. Läs vidare för att få veta mer om IoT och vad vi kan stötta med.

Kontakta Mathias

​​​​​​Konsultchef
mathias.lundberg@embeddedart.se
+4679 099 2546

5G och 4G LTE och NB-IoT

​​​​​​​5G-nätet byggs ut för varje dag och är en förutsättning för framtida produkter som exempelvis självkörande bilar. 5G har en väldigt kort räckvidd men tillåter att skicka stora mängder data.

IoT-nätverk (LTE och NB-IoT) byggs ut på idag existerande 4G-infrastruktur vilket medför en god täckning och relativt billig uppkoppling. Att använda dessa nätverk lämpar sig bra om enheterna alltid kommer befinna sig i områden med god täckning och då de inte kommer skicka stora mängder data.

LoRaWAN

LoRaWAN är en kommunikationsteknik avsedd för lång räckvidd och låg strömförbrukning, vilket passar för IoT-applikationer. LoRaWAN erbjuder en effektiv och skalbar lösning för sensorbaserad datainsamling och fjärrkontroll. LoRaWAN ägs inte av telekombolag vilket kan vara både en fördel och en nackdel.

LEO Satellite IoT

​​​​​​​Low Earth Orbit Satellites cirkulerar nära jorden och bygger upp ett stort nätverk som kan nyttjas av enheter. Fördelen med att använda satelliter istället för master är att de har täckning över hela jordklotet, även mitt ute på hav och på andra ställen långt från infrastruktur. Att använda sig av satelliter lämpar sig väl med små datamängder och rörliga föremål som ibland eller alltid befinner sig utanför 4G-täckning.

WI-FI, BLE och andra lokala nätverk

Vissa enheter och system befinner sig alltid i närheten av samma plats där det finns en existerande infrastruktur. I dessa lägen kan det vara mest kostnadseffektivt och smartast att använda Wi-FIeller Bluetooth (BLE).

Fleet/Device Management System

Många företag har höga kostnader kopplat till dålig kontroll av enheter och produkter. Med ett Fleet/Device Management System blir det lätt att följa leveranser, snabbt få alarm vid fel och data över systemens välmående så att de ständigt kan nyttjas bättre.

Uppdatera enheterna remote (FOTA/SOTA)

En stor utmaning kan vara att uppdatera system. Många system kräver idag att en operatör kopplar in sig med kabel för att uppdatera systemet och det blir extra utmanande om systemen befinner sig på svåråtkomliga platser. Genom att uppdatera enheter remote, genom FOTA/SOTA kan kostnader minska enormt samtidigt som enheterna blir säkrare och mer effektiva med återkommande uppdateringar.

Proaktivt och preventivt underhåll

IoT möjliggör att samla in signaler från maskiner, exempelvis genom att nyttja accelerometer eller akustiska sensorer, för att kunna identifiera anomalier i en maskins beteende. All sådan data kan skickas och analyseras och i god tid kan potentiella brister hos komponenter identifieras. Redan innan maskinen går sönder kan en operatör komma dit med rätt verktyg, utbildning och reservdelar och byta det som behöver bytas. Vilket minskar ställtid på produktionen och framförallt blir den planerbar.

Förbättrad matproduktion

​​​​​​​Med sensorer kan djurhållning och växtodling förbättras och optimeras och resursslöseri minskas. Med smarta sensorer kan rätt mängd vatten användas, parasiter och skadedjur upptäckas. Även djurhållning har stor nytta av att koppla upp djuren genom att använda smarta halsremmar. På så vis kan de ha kontroll på djur på stora beten. Identifiera och få notiser ifall djuren får sjukdomar eller skador. Och dessutom ersätta elstängsel med GPS-stängsel.