System och produkter

Genom åren har vi utvecklat och tagit fram ett otal varianter av kundspecifika mät- och datainsamlingssystem.

Det är oftast fråga om kompletta system i den mening att de består av allt mellan sensor och presentation av data (GUI/HMI). Inte sällan handlar det också om sensorintegration, dvs. hanterandet av multisensorsystem, utveckling och implementation av signalbehandlingsalgoritmer i DSP eller FPGA samt presentation av mät- och analysresultat i ett grafiskt användargränssnitt
Förmågan och kompetensen att till en rimlig kostnad och i överenskommen tid ta fram den typen av system är något vi gärna lyfter fram lite extra.
  • ea1600-komplett
  • 32CH-kanalers
  • reg_dator

FASTER eko-repeterare och ljudkälla


Systemet består av en sjöenhet med dator, batterier, GSM och sändar- och mottagarenheter. Konfiguration, kommunikation, kontroll och dataöverföring sker trådlöst från en land- eller fartygsbaserad enhet via WLAN/WiFi. 
​​​​​​​
En unik egenskap med FASTER är en mycket kort delay mellan in och utsignal, <2ms inklusive signalbehandling i realtid i MATLAB.

Viktigaste övriga tekniska data är 24-bit A/D, 192kHz samplingsfrekvens, uteffekt >400Wrms, 1-100kHz
FASTER-systemet har tagits fram i samarbete med FOI – Totalförsvarets Forskningsinstitut.

Användningsområden:

  • Ljudkälla för test av sonarsystem
  • Målsimulator för ubåt vid test av aktiva och  passiva sonarsystem
  • Målsimulator vid torpedprov
  • Skenmål
  • m.m