Helhetsåtaganden


Något som vi på EmbeddedArt tycker är extra spännande och intressant är projekt där vi gör hela arbetet från planering till prototyp och serieproduktion dvs. helhetsåtaganden.

Under åren har vi skaffat oss kompetens och erfarenhet av hur komplexa projekt skall genomföras och administreras. Till stöd för detta har vi ett integrerat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 där Produktframtagning är en egen process som styr hur projektet skall genomföras.

Detta innebär att vi är överraskande träffsäkra när det gäller att uppskatta tids- och resursåtgång och därmed kostnader. Det medför också att kunder som föredrar fastprisåtaganden kan få det i en utsträckning och till en kostnad som andra har svårt att matcha.

​​​​​​​De verktyg och system som behövs för produktframtagning har vi in-house inklusive ett välutrustat elektroniklabb och en verkstad.

Exempel

 • Talregistreringsdator för inspelning av talkommunikation på fartyg.

 • Drunkningslarm för simbassänger/äventyrsbad.

 • Blåtands LE enhet.

 • Fastighetsautomation - Hårdvaruplattform, grafiskt användarinterface för touch screen: Atmel ARM9, Linux, Qt, CAN, Ethernet och USB.

 • Hård- och mjukvaruplattform med motorstyrning och grafisk användarinterface för touch screen: Android, Cortex A8, Linux, GTK, USB, PIC processor, power Management.

 • Ett flertal kvalificerade mät- och datainsamlingssystem inom försvarsområdet, både med egenutvecklad HW och/eller COTS-produkter.
 • puckny4004
 • sentag_newwristband4
 • 32ch-kanalers4
 • display-web2
 • attana12
 • ea1600-komplett2
 • myfid_48011
 • img_20180313_0937551

Kontakta Mathias Lundberg

Konsultchef
Mail: mathias.lundberg@embeddedart.se
Tel: 079 099 2546