Försvarstjänster


Inom försvarsområdet levererar vi konsulttjänster inom systemutveckling, systemstöd, test och evaluering, projektledning, ILS, mm vilket utgör grunden för EmbeddedArts verksamhet.

Vår expertis ligger inom sensorer, ledningssystem, samband, skeppsteknik och AI. Vår absoluta styrka är undervattensteknik med fokus på hydroakustik och signalbehandling.

Teknikområden

  • Ledningssystem
  • Sambandssystem
  • UV-system, sensorer
  • Sonarsystem och analys
  • Torped, sensorer
  • Verifiering och Validering
  • Skeppsteknik - skrov, el, maskin
  • ILS, Vidmakthåll
  • Projektledning

Kontakta David Wolff

Försvarstjänster/Undervattensteknik
Mail: david.wolff@embeddedart.se
Tel: 073 659 1617