Informationsöverlagring

För de flesta av våra kameror så går det att välja tillvalet att få sensorer inbyggda i kamerahuset. På så sätt kan data från sensorerna överlagras med annan information och följa med videoströmmen upp till ytan.

Analoga SD kameror


För de analoga kamerorna med kompositsignal i sin enklaste form överlagras informationen från sensorerna direkt på videon i kamerahuset. Denna lösning är enkel praktisk då det inte behövs några fler kablar ner till dykaren eller extra boxar uppe på ytan. Kamerahus med överlagring är då direkt utbytbar i andra analoga system på marknaden utan ytterligare investeringar.

Önskas ytterligare överlagrad information såsom: logga, datum, tid, projektnamn eller liknande hanterar vi det på ytan med kontroll eller inspelningsboxar.

Digitala SDI HD kameror


För dom digitala kamerorna med SDI HD signal skickas sensordata via egna kommunikationsledare i videokabeln upp till ytan där informationen överlagras med hjälp en överlagringsenhet. Denna enhet går att ha fristående eller bygga in i en kontrollbox eller fast panel. Denna teknik skickar sensordata i kablar som redan finns för kommunikation med kameran och har en större frihetsgrad och möjliggör att mycke mer information än att bara sensordata överlagras. Tekniken går att manipulera och skala i stor utsträckning till unika kundlösningar där frihetsgraden är stor.

Sensorer i kamerahuset

När tillvalet sensorkamera görs kommer den med följande sensorer inbyggda i kamerahuset. Detta gäller både SD och SDI HD kameror.
  • Dykdjup
  • Kompass
  • Temperatur

Har du några funderingar?

Kontakta Mikael Janeheim
Mail: mikael.janeheim@embeddedart.se
Tel: 070-3620295
Alternativt: Fyll i formuläret nedan