Verifiering och Validering

Inget system är färdigt innan det testats under relevanta förutsättningar. VoV-verksamhet (Verifiering och Validering) är en naturligt del av all systemutveckling för oss på EmbeddedArt. Vår personal har lång erfarenhet av strukturerad testverksamhet och vi stöttar regelbundet kunder som Försvarsmakten och FMV när de behöver specialistkompetens inom området.

Vi tillhandahåller både kompetens och avancerad mätteknik enligt era behov oavsett om mätningarna sker i fält eller labbmiljö.

“Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement. If you can’t measure something, you can’t understand it. If you can’t understand it, you can’t control it. If you can’t control it, you can’t improve it.” (H. James Harrington).