Marinteknik

Marinkonsulting

Konsulting inom det marina området är en av grunderna vår verksamhet. Framför allt arbetar vi med Lednings- och Sambandssystem samt inom Undervattensdomänen.

Undervattensteknologi

System och produkter för mätning av fartygsprofiler, sonarer, sjöbevakning etc. är exempel på produkter som vi tagit fram. Vi har unik kompetens i Sverige inom hydroakustik, sensorteknologi, avancerad signalbehandling och analys – hela kedjan från sensor till operatör. Dessutom vet vi hur man konstruerar undervattenskapslingar och tillverkar undervattenskablage.

Våra kunder finns företrädesvis inom det militära omdådet, men i allt ökande grad arbetar vi även för civila företag och organisationer.

System och produkter

EmbeddedArt har en lång historia av utveckling och framtagning av produkter och kompletta system inom det marina området.
Sensorsystem, datainsamling, mätsystem etc. är exempel på system som vi tagit fram.

Verifiering och prov

Verifiering & Validering av sonarer och signaturer.

​​​​​Teknikområden

 • Ledningssystem
 • Sambandssystem
 • UV-system, sensorer
 • Sonarsystem och analys
 • Torped, sensorer
 • Verifiering och Validering
 • AUV, ROV
 • Skeppsteknik - skrov, el, maskin
 • Marina mätstationer'
 • Sjöbevakning
 • ILS, Vidmakthåll


VISBY KORVETT (K31) © Saab ABVISBY KORVETT (K31) © Saab AB
© Saab AB