Mjukvara

Utveckling av mjukvara är främst inriktad på hårdvarunära tillämpningar, applikationer, signalbehandling och GUI/HMI. Vi är väl förtrogna med att hantera de speciella krav och den miljö som gäller för inbyggda system vad gäller resurser, prestanda och kostnad.

Vi har även kompetens och lång erfarenhet av back-end lösningar för administrativa och finansiella system. Och vad gäller det sistnämnda gäller det speciellt betallösningar.

Kompetensområden:
 • Hårdvarunära programmering
 • Arkitektur och design
 • Utredningar och förstudier
 • Teoretisk och tillämpad signalbehandling
 • Algoritmutveckling
 • Numerisk analys
 • Applikationsutveckling
 • Back-end
 • GUI/HMI
 • Datorseende
 • Bildbehandling
 • Algoritmer för bildbehandling
 • Neurala nät

Kompetensområden:

Linux, Android, Windows, Drivrutiner, USB, Ethernet, CAN, SPI, RS232, RS485, I2C, GPRS, GPS, x86, Cortex A8, ARM9, ARM7, ARM11, MIPS, PIC, TMS320xx, BLE.
C, C++, C#, JAVA, VB, Assembler, MatLab, Python, XML/XSL, UML, Perl, Lua, Delphi, PHP, Ruby, Ruby on Rails, SQL, Subversion, Git

AI algoritm

EmbeddedArt har fått i uppdrag att ta fram en algoritm för att identifiera förlorade fiskeredskap på havets botten. Målet med projektet är att ta fram en funktion som med hjälp av artificiell intelligens analyserar sonardata (en bild av botten) och hittar fiskeredskap som både smutsar ner och bidrar med oönskad fångst (spökfiske) i våra hav.

Projektet är beställt av Marint centrum på Simrishamns kommun och utgör en del i deras arbete för ett hållbart östersjöfiske.

Läs mer...