Sensorsystem, Mätsystem

Genom åren har vi tagit fram och utvecklat ett otal varianter av kundspecifika mätsystem. Det är oftast fråga om kompletta system i den mening att de består av allt mellan sensor och presentation av data (GUI/HMI). Inte sällan handlar det också om sensorintegration, dvs. hanterandet av multisensorsystem, och utveckling och implementation  av signalbehandlingsalgoritmer i DSP eller FPGA samt presentation av mät- och analysresultat i ett grafiskt användargränssnitt

Förmågan och kompetensen att till en rimlig kostnad och i överenskommen tid ta fram den typen av system är något vi gärna lyfter fram lite extra.

Sensorer→Signalanpassning→Signalbehandling/-analys→Presentation

FASTER eko-repeterare och ljudkälla

Systemet består av en sjöenhet med dator, batterier, GSM och sändar- och mottagarenheter. Konfiguration, kommunikation, kontroll och dataöverföring sker trådlöst från en land- eller fartygsbaserad enhet via WLAN/WiFi.

Användningsområden:
  • Ljudkälla för test av sonarsystem
  • Målsimulator för ubåt vid test av aktiva och  passiva sonarsystem
  • Målsimulator vid torpedprov
  • Skenmål
  • m.m

En unik egenskap med FASTER är en mycket kort delay mellan in och utsignal, <2ms inklusive signalbehandling i realtid i MATLAB.

Viktigaste övriga tekniska data är 24-bit A/D, 192kHz samplingsfrekvens, uteffekt >400Wrms, 1-100kHz 
FASTER-systemet har tagits fram i samarbete med FOI – Totalförsvarets Forskningsinstitut.
32CH-kanalers32CH-kanalers
32CH-kanalers
datainsamlings- och lagringssystem