Sambandssystem

Transportabla radiolänksystem


Vidmakthåll
Reparation, service och kalibrering

Utveckling
Framtagning av system som möjliggör TCP/IP trafik över Radiolänk. Bitfelskorrigering sker genom användande av Forward Error Correction.

Tekniker som används:
Reed Solomon, Viterbi kodning, Interleaving, X21, HDLC och TCP/IP

Styr- och kontrollsystem för fartygsradio


Vidmakthåll
Installation av PC system, inköp och support
Reg dator2Reg dator2
Reg dator

Marina ledningssystem


Vidmakthåll

Reservdelar och PC mekanik