Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem

All verksamhet baseras på ett integrerat ledningssystem omfattande Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015, Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och ett ledningssystem för Arbetsmiljö enligt OHSAS 18001:2007 innefattande ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01.

Har du frågor eller vill veta mer om något?


Stockholm