Inbyggda System

När helheten räknas

EmbeddedArt är ett konsultbolag specialiserad inom elektronik- och mjukvaruutveckling för inbyggda system samt utveckling av sensorsystem. Våra kunder finns inom de flesta områden som med-tech, hemelektronik, automation, elektronikindustri generellt. Försvarsområdet är givetvis en viktig del av vår verksamhet. När vi får kombinera våra kunskaper inom hård- och mjukvara trivs vi som allra bäst. Då kommer vår långa erfarenhet och gedigna kompetens från båda områdena bäst till sin nytta. Ofta innebär det att vi får leverera en helhetslösning som kan omfatta även PCB layout, prototypframtagning och mekanikdesign.

Ett område som vi gärna framhåller är utveckling av mätsystem. Vi har speciell kompetens i att ta fram kompletta system bestående av sensorer - signalanpassning - signalbehandling/-analys - presentation. Det handlar om sensorintegration dvs. hanterandet av olika typer av multisensorsystem till utveckling och implementation  av signalbehandlingsalgoritmer i DSP eller FPGA samt presentation av mät- och analysresultat i ett grafiskt användargränssnitt.

Exempel

  • Elektronikplattform och GUI/HMI till värmepump
  • Handhållet, Android-baserat medicintekniskt instrument
  • HW och SW plattform inkl. Linux OS för mätinstrument för avancerad forskning
  • DSP, algoritmer, applikationer m.m för en hemelektronik produkt
  • System för övervakning och tillståndskontroll av batterier
  • Lång rad av produkter och system för försvarsområdet
FotoReg datorP3080005pucknySensidose MyFid 50landlda