Försvar

Försvarselektronik för avancerade tillämpningar

32CH-kanalersReg datorFasterP3080005204Ulysses
Utveckling
Projekt för Försvarsmakten och försvarsrelaterad industri generellt är en av grunderna för vår verksamhet. System för mätning av fartygsprofiler, minsystem, sonarsystem, terfenolsvängare etc. är exempel på områden som vi arbetat med och har lång erfarenhet av. Vi har mycket hög kompetens inom avancerad signalbehandling, sensorteknologi och konstruktion av kompletta sensorsystem.
Genom åren har vi utvecklat och tagit fram mätsystem och instrument för många olika tillämpningar och användningsområden.

Sambandssystem är ett annat område som vi under de senaste åren blivit mer och mer involverade i. Vi arbetar med fartygsinstallerade sambandssystem för marinen och transportabla radiolänksystem för armen.

Underhåll, Vidmakthåll
Avancerade utvecklingsprojekt i teknikens framkant är inte det enda vi arbetar med för försvarssidan. Vår långa verksamhet som leverantör av tjänster och system till försvarsindustrin och försvarsmakten innebär att vi samlat på oss erfarenheter och kunskaper som är mycket värdefulla idag. Bl.a betyder det att vi tar hand om. underhåller och vidmakthåller äldre system för försvarsmakten.

Kravanalys, Specifikationsarbete, Projektledning
Anskaffning av nya system och utrustningar kräver en noggrann förberedelse och planering. Här är vi gärna med hela vägen från analysfas till genomförande. Eftersom vi själva i grunden är system- och produktutvecklare betyder det att vi är synnerligen lämpade att arbeta med bedömning och utvärdering av förslag, specifikationer, produkter/system etc.

Genomförda projekt

Listan på alla försvarsrelaterade projekt vi deltagit i genom åren är ganska imponerande:
 • Eko-repeterare, ljudkälla för marinanvändning
 • 32-kanalers datainsamlingssystem för marinanvändning
 • 128-kanalers datainsamlingsystem för marinanvändning
 • Bredbandig akustisk signaturgenerator
 • Signaturmätsystem
 • Ljudhastighetsmätare
 • Minsvep
 • Akustisk pejling
 • Akustisk signaturanalys
 • FEC (Forward Error Correction) prototyp för radiobaserad TCP/IP trafik
 • Sonobojsystem
 • Helikoptersonar
 • TpTnr – vidmakthållning av transportabla radiolänkutrustningar
 • Uppgradering av HW till radiostyrsystem
 • Framtagning av kontroll- och styrenhet till Sonar
 • Digitalt inspelningssystem för undervattensbruk