Undervattensteknologi

System för mätning av fartygsprofiler, minsystem, sonarsystem, terfenolsvängare etc. är exempel på områden som vi arbetat med inom undervatensområdet. Vi har mycket hög kompetens inom avancerad signalbehandling, sensorteknologi och sensorintegration.

Konstruktion av elektronik och mekanik för utrustning som under lång tid skall fungera felfritt under vatten kräver specialistkompetens och lång erfarenhet. Ingenting som man lär sig i en handvändning men däremot om man jobbat över 30 år med det.

Kompetensområden:
  • Sonarsystem
  • Mätsystem
  • Multisensorsystem
  • Magnetik
  • Akustik
  • Elfält