Elektronikutveckling

Analog och digitalkonstruktion är vår hemmabana. Vi har arbetat länge med utveckling av produkter för medicintekniska företag, försvaret och försvarsindustrin med ofta extrema krav på prestanda och robusthet. Ofta är vi med hela vägen från förstudie till prototypframtagning. Tillsammans med lång erfarenhet av utveckling av system med krav på låg strömförbrukning, lågt brus, speciella EMI/EMC krav garanterar det lösningar av högsta kvalitet.

Kompetensområden:

  • Analog och digital elektronikkonstruktion
  • Kravställning, specifikationsarbete
  • Strömförsörjning, energisparande
  • Sensorer
  • Styrelektronik
  • Kraftelektronik
  • EMI/EMC
  • Schemaritning, PCB-layout
  • Prototyper
  • Produktionsunderlag