Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom elektronik- och mjukvaruutveckling för inbyggda system. Det innebär i vårt fall allt mellan sensor och användare. En väsentlig del av vår verksamhet bedrivs inom försvaret och försvarsrelaterad industri där vi framför allt arbetar med sensorteknologi och sensorbaserade system samt sambandssystem.
Vi erbjuder specialist kompetens för kortare eller längre uppdrag hos kund eller för projekt som vi genomför i våra egna lokaler. Något som vi tycker är extra spännande och intressant är projekt där vi gör hela arbetet från planering till prototyp och serieproduktion dvs. helhetslösningar.

Mjukvaruutveckling

Utveckling av mjukvara är främst inriktad på hårdvarunära tillämpningar, signalbehandling, applikationer och GUI/HMI.
Vi är väl förtrogna med att hantera de speciella krav och den miljö som gäller för inbyggda system vad gäller resurser, prestanda och kostnad.


Operativsystem

Linux, Android, Windows

Drivrutiner

USB, Ethernet, Touch Screen, CAN, SPI, RS232, RS485, Nandflash, Norflash, I2C, GPRS, GPS, AC97 m.fl.

Processorer

x86, Cortex A8, ARM9, ARM7, ARM11, MIPS, PIC, TMS320xx, AVR, Blackfin, Freescale
Programmeringsspråk
C, C++, C#, JAVA, VB, Assembler, MatLab, Octave, Python, XML/XSL, UML, Shellscript, Perl, Lua, Delphi, SQL
Metoder, CM
Scrum, Subversion, ClearCase, VisualSourceSafe
Verktyg
Eclipse, Emacs, Enterprise Architect, GCC, VC6, make, Ant, Qt, QML, GTK, WTL, MS Visual Studio, CodeComposer Studio
 • Hårdvarunära programmering
 • Arkitektur och Design
 • Utredningar, förstudier
 • Teoretisk och tillämpad signalbehandling
 • Algoritmutveckling
 • Numerisk analys
 • Applikationsutveckling
 • GUI/HMI
mjukvaruutvecklingmjukvaruutveckling
mjukvaruutveckling
Mjukvaruutveckling

Elektronikutveckling

Analog och digitalkonstruktion är vår hemmabana. Vi har arbetat länge med utveckling av produkter för medicintekniska företag, försvaret och försvarsindustrin med ofta extrema krav på prestanda och robusthet. Ofta är vi med hela vägen från förstudie till prototypframtagning. Tillsammans med lång erfarenhet av utveckling av system med krav på låg strömförbrukning, lågt brus, speciella EMI/EMC krav garanterar det lösningar av högsta kvalitet.
Analog och digital elektronikkonstruktion
 • Strömförsörjning, energisparande
 • Maskinstyrning
 • Motorstyrning
 • EMC/EMI
 • Programmerbar logik
 • Mönsterkortsframtagning
 • Hårdvarukompetenser
 • Ethernet, USB, displayer, CAN, multiprocessorkort, minnesbussar, Nandflash, RS485, SPI, RS232, I2C, sensorer, GPS
 • CADSystem
 • OrCad, Cadstar, Autocad, PSpice

20161121 115312 redigerad20161121 115312 redigerad
20161121 115312 redigerad