Sambands- och ledningssystem

Sambandssystem är ett annat område som vi under de senaste åren blivit mer och mer involverade i. Vi arbetar bl.a. med fartygsinstallerade system för marinen och har också tagit fram ett system för talregistrering som är installerat på ett antal fartyg. 

Ledningssystem, bl.a Hydra, har vi kontinuerligt arbetat med under flera år och sammantaget vågar vi påstå att vi behärskar området mycket väl.
  • reg_dator
  • skarm-2
  • slkarm-1