Marinkonsulting

Konsulting inom det marina området är en av grunderna vår verksamhet. Framför allt arbetar vi inom Undervattensdomänen och Lednings- och Sambandssystem.

Tjänster

 • UV expertis
 • Hydroakustisk expertis
 • Systemutveckling
 • ILS, vidmakthåll
 • Test, VoV
 • Projektledning
 • Kravhantering
 • Provverksamhet
 • Utveckling, framtagning och tillverkning
 • Service, underhål

Teknikområden

 • Ledningssystem
 • Sambandssystem
 • UV-system, sensorer
 • Sonarsystem och analys
 • Torped, sensorer
 • AUV, ROV
 • Skeppsteknik - skrov, el, maskin
 • Marina mätstationer
 • Sjöbevakning