Service, underhåll och vidmakthåll av system i försvarsmakten

Förebyggande och avhjälpande underhåll av system och produkter är en viktig del av vår verksamhet för Försvarsmakten. Vi deltar i årsöversyner av system på fartyg och utför avhjälpande underhåll på materiel löpande.
Arbetet utförs antingen på marinbaserna, varven (SRV, Ö-varvet, Hasslö Varv) eller i vår egen verkstad.

Vi har även vidmakthållandeavtal på olika system vilket handlar om att upprätthålla ett systems förmåga över tid.