Mjukvaruutveckling

Utveckling av mjukvara är främst inriktad på hårdvarunära tillämpningar, applikationer, signalbehandling och GUI/HMI. Vi är väl förtrogna med att hantera de speciella krav och den miljö som gäller för inbyggda system vad gäller resurser, prestanda och kostnad.

Men vi har även kompetens och lång erfarenhet av back-end lösningar för administrativa och finansiella system. Och vad gäller det sistnämnda så gäller det speciellt betallösningar.
 • Hårdvarunära programmering
 • Arkitektur och Design
 • Utredningar, förstudier
 • Teoretisk och tillämpad signalbehandling
 • Algoritmutveckling
 • Numerisk analys
 • Applikationsutveckling
 • Back-end
 • GUI/HMI
 • Datorseende
 • Bildbehandling
 • Algoritmer för bildbehandling
 • Neurala nät

Kompetensområden:

Linux, Android, Windows, Drivrutiner, USB, Ethernet, CAN, SPI, RS232, RS485, I2C, GPRS, GPS, x86, Cortex A8, ARM9, ARM7, ARM11, MIPS, PIC, TMS320xx, BLE.
C, C++, C#, JAVA, VB, Assembler, MatLab,  Python, XML/XSL, UML, Perl, Lua, Delphi, PHP, Ruby, Ruby on Rails, SQL.
CM, Scrum, Subversion, Git