Inbyggda System

Utveckling av inbyggda system är en konst i sig. Kraven är ofta väldigt tuffa och krävande. Kostnader måste minimeras samtidigt som tillräckliga prestanda och funktionalitet ändå måste finnas. Allt i en storlek man inte tror är möjligt och med en leveranstidpunkt närmare än man vågar tänka på.

För att kunna lösa den här typen av problemställningar krävs lång erfarenhet, kunnande och inte minst innovationsförmåga. Och just det är kärnan i EmbeddedArt - konsten att kombinera kunskaper och erfarenheter inom flera områden. Lägg till förståelse av våra kunders verksamhet och hur produkten kommer att användas så har man det som krävs för att framgångsrikt genomföra krävande projekt.

  • attana1
  • myfid_480
  • puckny400
  • sentag_newwristband
  • 32CH-kanalers
  • display-web
  • ea2022_800