Verkstad

Kontaktperson
Som en del i vårt produktutvecklingsarbete tar vi ofta ta fram fysiska enheter för kontroll, test eller andra syften. I vår verkstad har vi möjlighet att ta fram bearbetade delar, montera elektronik, gjuta undervattenskablage och kontaktdon, provtrycka föremål under övervakning till max 600 m som några exempel.

En del av verkstan används även för service och underhållsarbeten samt felsökning och reparation.

Möjligheter:
  • Lödning och elektronikarbeten
  • Framtagning av experimentartiklar
  • Framtagning av förserieartiklar
  • Provtryckning av föremål
  • Gjutning av kontaktdon och kablar
  • bank2
  • bank1
  • per-jobbar
  • borr-fras