Undervattensteknologi

  System och produkter för mätning av fartygsprofiler, sonarsystem, sjöbevakning etc. är exempel på produkter som vi tagit fram. Vi har unik kompetens i Sverige inom hydroakustik, sensorteknologi, avancerad signalbehandling och analys – hela kedjan från sensor till operatör. Dessutom vet vi hur man konstruerar undervattenskapslingar och tillverkar undervattenskablage.
Våra kunder finns företrädesvis inom det militära omdådet men i allt ökande grad arbetar vi även för civila företag och organisationer, inte minst inom dykeriområdet.
  • sjoenhet-68-134-168_51
  • front
  • wp_20131001_012