Våra tjänster inom försvarsområdet

Utöver utveckling inom SW, HW och mekanik erbjuder vi även mer försvarsinriktade tjänster. Framför allt inom undervattensområdet där vi har specifika kunskaper och erfarenheter.

  • Systemsäkerhet
  • IT-säkerhet
  • Dokumentation
  • Utredningar
  • Kravspecifikationer
  • Sonarer och sensorsystem generellt
  • Marina mätsystem
  • Ledningssystem