Försvarsområdet är en av grunderna i vår verksamhet.

Produkter och system för avancerade tillämpningar

Vår långa verksamhet som leverantör av tjänster och system till försvarsindustrin och försvarsmakten innebär att vi samlat på oss erfarenheter och kunskaper som är mycket värdefulla.
Minsystem, sonarsystem, sensorsystem, datainsamling, mätsystem etc. är exempel på områden som vi arbetat med och har lång erfarenhet av. Framför allt är vi specialiserade  inom undervattensområdet där vi har mycket hög kompetens inom avancerad signalbehandling, sensorteknologi och konstruktion av kompletta system hela vägen från sensor till operatör.

Sambands- och ledningssystem är andra områden som vi blivit allt mer involverade i. Vi har som exempel tagit fram ett system för talregistrering som är installerat på ett antal fartyg. 
​​​​​​​

Service, underhåll, vidmakthåll

Förebyggande och avhjälpande underhåll av system är en viktig och växande del av vår verksamhet inom försvarsområdet. Vi deltar i årsöversyner av fartyg och felsöker och reparerar utrustning löpande under året.
Arbetet utförs antingen på marinbaserna, varven (SRV, Ö-varvet, Hasslö Varv m.fl) eller i vår egen verkstad.
Vi har även vidmakthållandeavtal som handlar om att upprätthålla ett systems förmåga över tid.

​​​​​Systemsäkerhet, Dokumentation m.m.

Anskaffning av nya system och utrustningar kräver en noggrann förberedelse och planering. Här är vi gärna med hela vägen från analysfas till genomförande. Eftersom vi själva i grunden är system- och produktutvecklare betyder det att vi är synnerligen lämpade att arbeta med bedömning och utvärdering av förslag, specifikationer och produkter/system.
I framtagningen av system och produkter ingår även  systemsäkerhetsarbete och dokumentation enligt gällande regelverk.

VISBY KORVETT (K31)  © Saab ABVISBY KORVETT (K31)  © Saab AB
© Saab AB