Produktframtagning

Något som vi tycker är extra spännande och intressant är projekt där vi gör hela arbetet från planering till prototyp och serieproduktion dvs. helhetslösningar.

Under åren har vi skaffat oss kompetens och erfarenhet av hur komplexa projekt skall genomföras och administreras. Detta innebär att vi är överraskande träffsäkra när det gäller att uppskatta tids- och resursåtgång och därmed kostnader. Det medför också att kunder som föredrar fastprisåtaganden kan få det i en utsträckning och till en kostnad som andra har svårt att matcha.

De verktyg och system som behövs för att genomföra större projekt har vi in-house inkl. ett välutrustat elektronik-lab, EMI/EMC mätmöjligheter, CAD, versionshanteringssystem etc.


Här är några av de senaste exemplen på framgångsrikt genomförda projekt.
  • Fastighetsautomation - Hårdvaruplattform, grafisk användarinterface för touch screen: Atmel ARM9, Linux, Qt, CAN, Ethernet, USB
  • Sensidose - Hård- och mjukvaruplattform med motorstyrning och grafisk användarinterface för touch screen: Android, Cortex A8, Linux, GTK, USB, PIC processor, power Management 
  • Ett flertal kvalilificerade mät- och datainsamlingssystem inom försvarsområdet bestående av egenutvecklad HW och COTS-produkter
Kontakta oss gärna för mera information!
pucknypuckny
puckny
FotoFoto
Foto
Sensidose MyFid 50Sensidose MyFid 50
Sensidose MyFid 50
Doseringsapparat för mikrotabletter
​​​​​​​