The art of embedding knowledge, technology ​​​​​​and experience

EmbeddedArt AB köper ubåten UVS-1300 Malen. Läs mer... ​​​​​​​

Utveckling i teknikens framkant

EmbeddedArt är ett teknik- och konsultbolag specialiserad inom produktframtagning och konsultverksamhet. Våra viktigaste verksamhetsområden är inbyggda system, försvar samt produkter och system för professionell dykning.

Inom våra verksamhetsområden erbjuder vi kompetens inom mekanik, elektronik och mjukvara. 
Uppdragen kan vara i form av en konsult hos kund eller produktframtagning där vi ansvarar för en komplett och färdig produkt.
En väsentlig del inom försvarsområdet är underhåll, service och vidmakthåll av, framför allt, fartygsbaserade men även andra marina system.

All verksamhet baseras på ett integrerat ledningssystem omfattande Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015, Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och ett ledningssystem för Arbetsmiljö enligt OHSAS 18001:2007 innefattande ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01.