Informationsöverlagring

För de flesta av våra kameror så går det att välja tillvalet att få sensorer inbyggda i kamerahuset. På så sätt kan data från sensorerna överlagras med annan information och följa med videoströmmen upp till ytan.
Analoga SD kameror
För dom analoga kamerorna med kompositsignal så överlagras informationen från sensorerna direkt på videokortet i kamerahuset. Denna lösning är praktisk då det inte behövs några fler kablar ner till dykaren eller extra boxar uppe på ytan. Kamerahus med överlagring är då direkt utbytbar i andra analoga system utan ytterligare investeringar. Önskas ytterligare överlagrad information såsom datum, tid, projektnamn och liknande hanterar vi det på ytan med kontroll eller inspelningsboxar.
Digitala SDI HD kameror
För dom digitala kamerorna med SDI HD signal så skickas sensordata via egna kommunikationskablar upp till ytan där informationen överlagras med hjälp en överlagringsenhet som går att ha fristående, bygga in i en box eller panel. Denna teknik skickar sensordata i kablar som redan finns för kommunikation med kameran och har en större frihetsgrad och möjliggör att mycke mer information än att bara sensordata överlagras. Tekniken går att manipulera och skala i stor utsträckning.

Sensorer i kamerahuset

  • Dykdjup
  • Kompass
  • Temperatur