Dykteknik

Produkter och teknologi inom dykeri och undervattensteknik där vi riktar oss mot professionella användare som behöver tillförlitliga produkter i dagligt bruk

Förutom ett standardsortiment, erbjuder
vi även specialanpassade lösningar för
våra kunder

- Systemdesign och konstruktionsarbete
- Video och belysningssystem
- Kommunikationssystem
- Andningsgassystem
- Service och underhåll
Varumärket Sublight®
är en serie av utvalada produkter vi utvecklat för  professionella användare som behöver tillförlitliga produkter i dagligt bruk

Exempel på våra kunder

  • Anläggningsdykeri
  • Räddningstjänsten
  • Marinarkeologi
  • Försvarsmakten

Läs mer om våra produkter 
Ladda ned vår katalog här